Proiect POR 2018


SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL:

"Construirea şi dotarea unui spaţiu de producţie la S.C. DISTRIDENT PLUS S.R.L."


Denumirea beneficiarului: DISTRIDENT PLUS SRL

Număr de referință: contract de finanțare nr. 2573/06.07.2018, cod SMIS 114128

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est

Data de începere a proiectului: 05.01.2017;

Data finalizării proiectului: 30.06.2021;

Valoarea totală a proiectului: 6.199.139,29 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 4.975.850,22 lei, iar finanțarea nerambursabilă 3.533.895,67 lei, unde 3.003.811,32 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 530.084,35 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității SC DISTRIDENT PLUS SRL, prin creșterea gamei și a calității produselor și serviciilor oferite.

Obiectivul pe termen mediu este legat de creșterea solvabilității generale la minim 1,2 și a rentabilității financiare la cel puțin 7% la finalul celui de-al doilea exercițiu finaciar complet, după implementarea investiției și menținerea acestor indicatori până la terminarea perioadei de monitorizare a proiectului.

Obiectivele specifice pe termen scurt, legate de implementarea proiectului, sunt:

  1. Construirea unui spațiu nou de producție dotat corespunzător cu echipamente moderne, prin introducerea celor mai noi tehnologii și materiale folosite pe plan mondial.   
  2. Creșterea numărului de salariați prin crearea de 5 locuri noi de muncă în perioada de implementare a proiectului.
  3. 3.Minimizarea la sursă a deșeurilor.


Rezultatele proiectului

  1. Construirea unui spaþiu nou de productie dotat corespunzator cu echipamente moderne, prin introducerea celor mai noi tehnologii si materiale
  2. Cresterea numarului de salariati prin crearea de 5 locuri noi de munca în perioada de implementare a proiectului
  3. Achizitionarea a 13 echipamente noi si 2 active necorporale va conduce la cresterea atat a volumului cat si a numarului de produse care vor fi puse la dispozitia clientilor


Locul de implementare al proiectului: Municipiul Suceava, Str. Strandului, nr. 23, Judetul SuceavaPentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati  www.fonduri-ue.ro

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.